Kiểm định hiệu chuẩn cân


Kiểm định cân ô tô ĐLVN 13:2009

Kiểm định cân ô tô ĐLVN 13:2009

Giá liên hệ

Cân ô tô còn gọi là cân xe tải có tên tiếng anh là Truck Scales là một dạng cân bàn có kích thước lớn thường 3x12, 3x18 mức cân lớn nhất là 120 tấn. là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006