CẢM ỨNG LỰC - LOADCEL


CẢM ỨNG LỰC UDN 300KG

CẢM ỨNG LỰC UDN 300KG

Giá liên hệ

Model: UDN Mức cân: Max 300kg Ứng dụng: Cân bàn, cân ghế Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC UDA-300KG

CẢM ỨNG LỰC UDA-300KG

Giá liên hệ

Model: UDA Mức cân: Max 300kg, 500kg Ứng dụng: Cân bàn, cân ghế… Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC MAVIN NA3

CẢM ỨNG LỰC MAVIN NA3

Giá liên hệ

Model: NA3 Mức cân: Max 500kg Ứng dụng: Cân sàn, cân bàn, cân bồn, Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: VMC- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC YZC -6A

CẢM ỨNG LỰC YZC -6A

Giá liên hệ

Model: YZC -6A Mức cân: Max 500kg Ứng dụng: Cân sàn, cân bồn Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: VMC- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC VMC YZC 110

CẢM ỨNG LỰC VMC YZC 110

Giá liên hệ

Model: YZC 110 Mức cân: Max 1 tấn Ứng dụng: Cân treo, cân bồn, cân động vật. Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: VMC- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC VLC 100-1T

CẢM ỨNG LỰC VLC 100-1T

Giá liên hệ

Model: VLC 100 Mức cân: Max 5 tấn Ứng dụng: Cân bồn, Cân sàn, cân động vật… Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: VMC- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC UDA-500kg

CẢM ỨNG LỰC UDA-500kg

Giá liên hệ

Model: UDA Mức cân: Max 500 kg Ứng dụng: Cân bàn, cân ghế Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC HSX

CẢM ỨNG LỰC HSX

Giá liên hệ

Model: HSX Mức cân: Max 500kg Ứng dụng: cân băng tải, cân đóng gói. Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC SQB-A2T

CẢM ỨNG LỰC SQB-A2T

Giá liên hệ

Model: SQB -A2T Mức cân: Max 2 tấn Ứng dụng: Cân sàn, cân động vật… Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China

CẢM ỨNG LỰC SQB-A1T

CẢM ỨNG LỰC SQB-A1T

Giá liên hệ

Model: SQB -A 1T Mức cân: Max 1 tấn Ứng dụng: Cân sàn, cân động vật… Bảo hành sản phẩm: 12 Tháng Hãng sản xuất: KELI- USA - Made China